กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้แอสฟัลต์คอนกรีตเก่าผสมกับหินคลุกและซีเมนต์ในงานก่อสร้างถนน Download Download PDF