กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบกำลังของมอร์ตาร์ที่ผสมเศษอิฐมอญและหินฝุ่น Download Download PDF