กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคุณสมบัติและพฤติกรรมของมอร์ตาร์สดที่ผสมกับ เศษลวดสลิง เม็ดเซรามิกส์ และยางรถยนต์ใช้ในงานการซ่อมแซมผิวหน้าของคอนกรีต Download Download PDF