กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติการไหลและกำลังรับแรงอัดของวัสดุควบคุมกำลังต่ำที่ผลิตจากขยะฝาขวดน้ำพลาสติก แทนที่มวลรวมละเอียด Download Download PDF