กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของผ้ากระสอบเส้นใยธรรมชาติผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ Download Download PDF