กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ในด้านการมองเห็น การรับรู้และการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมจราจร Download Download PDF