กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวัสดุควบคุมกำลังต่ำจากเถ้าลอยและเศษแก้วกระตุ้นด้วยอัลคาไลน์สำหรับประยุกต์ในงานวิศวกรรมผิวทาง Download Download PDF