กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวิธีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการตรวจวัดการทดสอบเสาเข็มแบบพลศาสตร์ Download Download PDF