กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพสำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และความจริงเสมือนเพื่อการตรวจสอบความขัดแย้ง Download Download PDF