กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาวิธีซ่อมแซมบ้านไม้พื้นถิ่น ย่านเมืองเก่าสกลนคร Download Download PDF