กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์พฤติกรรมโครงสร้างคอนกรีตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้แรงกระทำและอุณหภูมิสูงด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ Download Download PDF