กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลองฐานรากตื้นของอาคารเตี้ยภายใต้แรงแผ่นดินไหว Download Download PDF