กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม Download Download PDF