กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองพฤติกรรมการไหลของเม็ดแห้งและคุณสมบัติฝายช่องเปิด Download Download PDF