กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ำยางพาราธรรมชาติในสัดส่วนที่แตกต่างกัน Download Download PDF