กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการทำนายระดับน้ำบาดาลในพื้นที่อ่อนไหว Download Download PDF