กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่คอนกรีตถูกแทนที่ด้วยโฟมบางส่วน Download Download PDF