กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังของคอนกรีตผสมเถ้าไม้ยางพาราสำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป Download Download PDF