กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการปรับแก้การสะท้อนในชั้นบรรยากาศด้วยเครื่องมือเซนทูคอร์ Download Download PDF