กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองโครงสร้างจุดต่อคาน-เสา สำหรับโครงสร้างชั้นวางสินค้าเหล็กขึ้นรูปเย็นแบบสูงพิเศษ Download Download PDF