กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ดัชนีความเสียหายสำหรับจุดต่อชั้นวางสินค้าเหล็กภายใต้แรงสลับทิศ Download Download PDF