กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้ระบบคัมบังในการรายงานการก่อสร้างระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ Download Download PDF