กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำนายความเครียดการคืบของตาข่ายเสริมแรงพอลีโพรพีลินด้วยพฤติกรรมการคลายความเค้นที่เร่งด้วยอุณหภูมิ Download Download PDF