กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงดินลูกรังที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยใช้เถ้าชีวมวล จีโอโพลิเมอร์ Download Download PDF