กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินค่าดำเนินการงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูง Download Download PDF