กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของระบบพื้นพลาสติกกลวงในโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รับแรงสองทางแบบมีคานรองรับ Download Download PDF