กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์สมรรถนะการต้านทานแรงเฉี่ยวชนของกำแพงกันชนคอนกรีตบนทางพิเศษ Download Download PDF