กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้แผนสำหรับโครงการก่อสร้าง Download Download PDF