กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงาน กรณีศึกษา:โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่3 ช่วงเตาปูน-ท่าพระ Download Download PDF