กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความยืดหยุ่นของระบบรางในประเทศไทย Download Download PDF