กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์กำลังรับแรงของฐานรากเสาเข็มฝังลึกในดินเหนียวด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์ Download Download PDF