กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงด้วย วิธีการให้คะแนนระดับดาวของ iRAP สำหรับงานออกแบบก่อสร้าง Download Download PDF