กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาดัชนีความแห้งแล้งเรอเนสซองซ์สำหรับเตือนภัยแล้งประเทศไทย Download Download PDF