กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจเทคโนโลยีแชทบอทเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมสนับสนุนการก่อสร้าง Download Download PDF