กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสมบัติของมอร์ต้าร์ที่ผสมด้วยขยะหลอดพลาสติก Download Download PDF