กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลวิเคราะห์โครงสร้างอาคารตึกช้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 Download Download PDF