กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อมูลการสแกน 3 มิติและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการศึกษาผลกระทบของแรงแผ่นดินไหวต่อเจดีย์ทรงระฆังของไทย กรณีศึกษาวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม Download Download PDF