กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสำรวจด้วยสัญญาณคลื่นเรดาร์สำหรับตรวจจับสิ่งแปลกปลอมภายในโครงสร้างก่ออิฐ Download Download PDF