กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่งตัวมากของนาโนร็อดยื่นรับน้ำหนักของตัวเอง Download Download PDF