กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ทางพิเศษฉลองรัช Download Download PDF