กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรณีศึกษาความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในช่วงการขายถึงส่งมอบ Download Download PDF