กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของคนเจนเนอเรชั่นวาย Download Download PDF