กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองเพื่อศึกษาความสามารถการเป็นฉนวนกันความร้อนของหลังคาเขียว Download Download PDF