กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เศษพลาสติกชนิด UPVC ในวัสดุมอร์ตาร์งานก่อฉาบ Download Download PDF