กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินพฤติกรรมแผ่นคอนกรีตดาดหน้าของเขื่อนหินถมสูงด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Download Download PDF