กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมแผ่นคอนกรีตดาดหน้าภายใต้แรงแผ่นดินไหวของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต Download Download PDF