กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเสริมกำลังต้านทานแรงแผ่นดินไหวจุดต่อคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกด้วยค้ำยันเหล็กกล่อง Download Download PDF