กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้อุณหภูมิเพื่อเร่งการเกิดความเครียดคงค้างเมื่อตาข่ายเสริมกำลังชนิดโพลิโพรไพลีนรับแรงแบบวัฏจักร Download Download PDF