กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลกระทบของทางต่างระดับต่อราคาที่ดินในเมืองเชียงใหม่ Download Download PDF