กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพพื้นที่รับส่งผู้โดยสารในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ Download Download PDF